Teuvan Koulut

TEUVAN KOULUTOIMISTO
Porvarintie 49
64700 TEUVA

Puh. 050 386 4611

Kouluun ilmoittautuminen, lukuvuosi 2016-2017


Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti ilmoittautumiskaavakkeella, joka palautetaan eskariopettajalle. Kaavakkeet ja palautuskuoret on annettu lapselle eskarissa helmikuussa 2016. Lähikouluun ilmoitetaan vuonna 2009 syntyneet lapset ja ne, jotka eivät ikänsä puolesta ole vielä koulunkäyntiään aloittaneet. Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai aloittamista ennen oppivelvollisuusikää, on toimitettava asiaa koskeva hakemus Teuvan kunnan sivistysjohtajalle 23.2.2016 mennessä.

Lisätietoja antavat sivistysjohtaja Pauliina Niemi, puh. 050 386 4611, toimistosihteeri Sanna Lähdes, puh. 040 120 1514 tai koulujen rehtorit.